کوردستانه‌که‌م


ئاهه‌نگه‌کوردیه‌کانی ئه‌ڵمانیا به‌کامێرای کوردستانه‌که‌مئاهه‌نگی شاری میونشن
München 25.03.2012ئاهه‌نگی شاری مانهایم
Mannheim 24.03.2012
ئاهه‌نگی شاری کۆێڵن
Köln 23.03.2012
ئاهه‌نگی شاری نورنبێرگ
Nürnberg 17.03.2012
ئاهه‌نگی شاری شتوتگارت
Stuttgart
25.12.2011
ئاهه‌نگی شاری کۆێڵن
Köln
23.12.2011کامێرای ماڵپه‌ڕی کوردستانه‌که‌م
ئاهه‌نگی نه‌ورۆز له‌ شاری میونشن

München 20.03.2011


ئاهه‌نگی نه‌ورۆز له‌ شتوتگارت
Stuttgart
19.03.2011

ئاهه‌نگی نه‌ورۆز له‌شاری کۆێڵن

Köln  18.03.2011
ئاهه‌نگی میونشن
München
01.01.2011ئاهه‌نگی کۆێڵن
Köln
26.12.2010


ئاهه‌نگی هانۆڤه‌ر
Hannover
25.12.2010
ئاهه‌نگی میونشن
München
27.03.2010


ئاهه‌نگی  مانهایم
Mannheim
26.03.2010

ئاهه‌نگی کۆێڵن
Köln
19.03.2010ئاهه‌نگی نۆێرنبێرگ
Nürnberg
01.01.2010ئاهه‌نگی بۆن
Bonn
25.12.2010
ووێنه‌گرتنی قانع تالب

Copyright @ 2007 All rights reserved to Kurdistanakam.com To Send News Or For Contact, Send Mail To [ kurdistanakam.com@hotmail.com ] Or [ Saan@Live.de ] Or [ Bavaria-camcorder@hotmail.de ] Tel :004917620907666,,,,Bo Nardni Babat u Peywandikrdn Ba Emawa Atwann Sud Law Emalanawa Wargrn Lagal Rezi Barewbarayate Gshti Kurdistanakam Bo Bareztan )